Meteoryty są fragmentami skał, które zostały odłupane od macierzystych ciał w wyniku katastrofalnych zderzeń. Przez pewien czas krążyły wokół Słońca jako małe obiekty nazywane meteoroidami, by w końcu spaść na Ziemię w postaci, którą nazywamy meteorytem. Istnieje szeroka klasyfikacja grup meteorytów – jednym z wielu typów kosmicznych skał są meteoryty HED.

Meteoryty HED to grupa meteorytów kamiennych należących do achondrytów, do której zaliczają się howardyty, eukryty i diogenity. Skrót HED pochodzi właśnie od ich nazw. Są one bardzo pospolite, ok. 3/4 achondrytów należy do meteorytów HED. Skały te zostały zidentyfikowane jako fragmenty planetoidy Westa, wyrzucone w wyniku uderzeń innych ciał w powierzchnię planetoidy.

Achondryty są skałami magmowymi, czyli powstały w wyniku krystalizacji magmy utworzonej najczęściej wskutek stopienia pierwotnej skały chondrytowej.

Nazwa eukryty pochodzi od greckiego eukritos czyli łatwo odróżnialny. Są to meteorytowe odpowiedniki ziemskich bazaltów, ale mają jaśniejszą barwę i nie zawierają uwodnionych minerałów. Niektóre zawierają metaliczne żelazo z niklem. Są drobnoziarniste z wydłużonymi ziarnami plagioklazu zamkniętymi w piroksenie. W katalogach oznaczane są skrótem AEUC.

Eukryt Millbillillie

Eukryt Millbillillie

Diogenity otrzymały nazwę od greckiego filozofa Diogenesa (tego, który mieszkał w beczce i powiedział Aleksandrowi Wielkiemu, by nie zasłaniał mu światła), który otwarcie nie zgadzał się z poglądem, że meteoryty są zsyłane przez bogów. Twierdził, że są to niewidoczne gwiazdy, które spadają na ziemię i giną. Diogenity są bardzo podobne do ziemskich piroksenitów. Utworzone są z kryształów piroksenu, większych niż w eukrytach, z małymi domieszkami innych minerałów. W katalogach oznaczane są skrótem ADIO. Spadają rzadziej niż eukryty.

Diogenit Balanga

Diogenit Balanga

Howardyty otrzymały nazwę od nazwiska Edwarda Howarda, angielskiego chemika zasłużonego w badaniach meteorytów. Są zlepione z okruchów materii eukrytów i diogenitów, czasem z domieszką materii chondrytowej. Są to więc achondryty z chondrami. Uważa się, że powstały z okruchów, które zebrały się na powierzchni planetoidy po zderzeniach z kawałkami innych planetoid i zostały scementowane kolejnym zderzeniem. Zewnętrznie są dość podobne do eukrytów. W katalogach oznaczane są skrótem AHOW.

Howardyt NWA 1943

Howardyt NWA 1943

Uważa się, że eukryty pochodzą ze skorupy Westy, podczas gdy diogenity wykrystalizowały głębiej, w płaszczu tej planetoidy. Howardyty są materią z powierzchni Westy, która zawiera skały pokruszone wskutek uderzeń, w tym także materię pochodzącą spoza Westy.

Autor

Gabriela Widota

  • krzychu01230

    Powierzchnia meteorytu ze zdjęcia na samej górze wygląda identycznie, jak niektóre obszary powierzchni Marsa, jak również materiałów po obróbce metodą elektroerozyjną.