shadow

Na podstawie obserwacji z ostatnich czterech miesięcy dokonanych przez satelitę Swift, stawiamy pod znakiem zapytania niektóre podstawowe elementy modelu naukowego opisującego powstawanie GRB. GRB - gamma ray bursts - to inaczej rozbłyski gamma. Powstają one podczas wybuchów bardzo masywnych gwiazd. Niekiedy towarzyszą temu dżety, których energia wytworzona w ciągu jednej sekundy …

shadow

W czwartek, 26 października amerykańska rakieta Delta II wyniosła w przestrzeń kosmiczną nowe obserwatorium Słońca - STEREO (Solar TErrestrial RElations Observatory). Są to dwie osobne jednostki jednocześnie obserwujące Słońce, które razem pozwalają uzyskać trójwymiarowy obraz zachodzących na nim erupcji.

shadow

Ciężka forma wodoru, utworzona zaraz po Wielkim Wybuchu, występowała w Drodze Mlecznej w większych ilościach niż wcześniej sądzono. Zdaniem międzynarodowej grupy badaczy kierowanej przez uniwersytet w Kolorado odkrycie to może radykalnie zmienić dotychczasowe teorie na temat powstawania gwiazd i galaktyk.

shadow

W ostatnim czasie na ramach naszego serwisu informowaliśmy o zakończeniu, z powodów technicznych, dwóch misji satelitarnych, IMAGE i Topex-Poseidon. Tym razem miło nam donieść, że dzięki staraniom inżynierów udało się rozwiązać problem z innym obserwatorium satelitarnym, i prawie 22-letni Landsat 5 będzie mógł kontynuować obserwacje Ziemi. …

shadow

Należący do NASA satelita IMAGE (Imager for Magnetopause-to-Aurora Global Exploration), badający magnetosferę Ziemi, po sześciu udanych latach, zakończył swoją misję. Powodem zakończenia działalności była awaria systemu zasilającego, która w grudniu 2005 roku uczyniła satelitę bezużytecznym. IMAGE był pierwszym satelitą badającym magnetosferę Ziemską, przyczynił się …

shadow

Po 13 latach i 62 tysiącach okrążeniach Ziemi, francusko-amerykańska misja satelitarna Topex/Poseidon dobiegła końca. Satelita, zajmujący się głównie badaniem ziemskich oceanów, zakończył pracę z powodu utraty zdolności manewrowych.

shadow

Blisko 90 lat po sformułowaniu przez Alberta Einsteina postulatów Ogólnej Teorii Względności, zakończył się etap gromadzenia danych, które zostaną wykorzystane do przeprowadzenia specyficznego rodzaju testów.

shadow

Jak wyglądały pierwsze gwiazdy? Jak wyglądała ich ewolucja? Astronomowie mają hipotezy, ale brakuje im obserwacyjnych dowodów w celu ich weryfikacji. Pierwsze gwiazdy są tak odległe i powstały tak dawno temu, że są niewidoczne nawet dla największych teleskopów. Przynajmniej, dopóki nie wybuchną.

shadow

Kierowana przez NASA misja Swift zmierzyła odległość do dwóch błysków gamma. Pojawiły się one po przeciwnej stronie nieba, ale oba miały miejsce w odległości ponad 9 miliardów lat świetlnych od Ziemi i oba pochodzą sprzed wielu miliardów lat, przed uformowaniem się Ziemi i Słońca.