shadow

Nowe zdjęcie wykonane teleskopem Hublle'a przedstawia jasne, niebieskie, nowo utworzone gwiazdy, które wymiatają materiał z centrum rejonu gwiazdotwórczego Małego Obłoku Magellana.