shadow

Fizycy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu przeprowadzili laboratoryjne poszukiwania ciemnej materii. Po raz pierwszy do tego celu wykorzystano w sposób eksperymentalny optyczne zegary atomowe. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie „Nature Astronomy”. Ciemna materia to tajemniczy składnik Wszechświata, którego własności próbują poznać fizycy i astronomowie. Jak …

shadow

Międzynarodowy zespół astronomów przy użyciu Kosmicznego Teleskopu Hubble’a uchwycił cztery obrazy odległej supernowej. Utworzone poprzez soczewkowanie grawitacyjne światła przemierzającego przez galaktyki, tworzą wzór Krzyża Einsteina. Naukowcy twierdzą, że poza umożliwieniem bliższego przyjrzenia się dynamice odległych supernowych, to odkrycie przyczyni się do …

shadow

Gromada Pandory powstała w wyniku zderzenia co najmniej czterech oddzielnych gromad. Odległa od nas o 3,5 miliarda lat świetlnych kolizja, trwała w przybliżeniu 350 milionów lat. To ona dostarczyła nam jednego z najsilniejszych dostępnych dowodów na istnienie ciemnej materii.

Artykuł opracowali Remigiusz Lewandowski i Dominik Suszalski.

shadow

Astronomowie używają teleskopu Hubble’a, aby ukończyć katalog soczewek grawitacyjnych znajdujących się w odległym Wszechświecie. W tym katalogu znajduje się 67 niedawno odkrytych soczewkowanych grawitacyjnie obrazów galaktyk. Widać je dookoła masywnych eliptycznych i soczewkowatych galaktyk. To odkrycie pokazuje, jak wielka różnorodność istnieje wśród silnych soczewek …

shadow

W lipcu 2006 roku doktorant astrofizyki w Obserwatorium Jodrell Bank, mgr Szymon Kozłowski, wraz z grupą współpracowników (dr Przemysław Woźniak, prof. Shude Mao i dr Alexander Wood) znaleźli pierwszą świecącą soczewkę grawitacyjną w kierunku do centrum Galaktyki.

Autor: Mateusz Wiśniewicz

shadow

Celem projektu o nazwie LATOR jest zbadanie w jakim stopniu pole grawitacyjne Słońca zakrzywia bieg światła. Pomiary będą tak precyzyjne, że pozwolą stwierdzić w jakim stopniu są dokładne przewidywania ogólnej teorii względności Einsteina oraz które teorie wnoszące do niej poprawki są słuszne.