Wtorek, 17 lutego 2004
http://news.astronet.pl/3943

Wstrzymał Słońce, ruszył ZiemięPortret Mikołaja Kopernika
   Portret Mikołaja Kopernika

Dodała: Anna Marszałek - 2004-06-10 12:59:15+02

Uaktualnił: Michał Matraszek - 2004-06-13 18:25:25+02
19 lutego mija 531 lat od urodzin tego największego polskiego astronoma, który przecież wcale zawodowo astronomią się nie zajmował. Swojego wielkiego dzieła dokonał w czasie wolnym od obowiązków kanonika.

Kopernik, po studiach w Krakowie, Bolonii i Padwie, oraz doktoracie w Ferrarze ostatecznie uzyskał stopień doktora prawa kanonicznego. Większość dojrzałego życia spędził we Fromborku, gdzie był kanonikiem katedralnym. W czasie pobytu we Włoszech zapoznał się ze wzmiankami o ruchu wirowym u pitagorejczyków. Do słuszności heliocentryzmu przekonał się prowadząc obserwacje i analizy, które umieścił w książce "O obrotach sfer niebieskich", którą opublikował dopiero w wieku siedemdziesięciu lat. Jej pierwszy egzemplarz otrzymałby w dniu swojej śmierci, lecz był już wówczas złożony ciężką chorobą i nieprzytomny.

Teoria Kopernikańska wiele różni się od współczesnej, jednak pozwoliła przełamać średniowieczne kościelne stereotypy. Dzięki niej Tycho Brache zaczął dokładnie opisywać ruchy na niebie, a później Johannes Kepler ustalił dokładne prawa ruchów planet. Była istotnym prologiem prac Galileusza. O obrotach sfer niebieskich było punktem wyjścia nowożytnej astronomii oraz całej nowożytnej nauki.

19 lutego 2004 roku, w czwartek o godzinie 17:00 w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu odbędzie się Wieczornica Kopernikowska z okazji 531 urodzin astronoma. W programie:
  • Wykład "Pozasłoneczne Układy Planetarne" prof. dr hab. Michała Różyczki (CAMK Warszawa)
  • Koncert w wykonaniu Elżbiety Towarnickiej (sopran) oraz Janiny Werner (fortepian)


Dodała: Aleksandra Drozd - 2004-02-17 16:05:58+01
Uaktualniła: Aleksandra Drozd - 2004-02-17 16:22:00+01
Poprawił: Marcin Marszałek - 2004-02-17 19:31:36+01
Poprawił: Łukasz Wiśniewski - 2004-02-18 11:01:17+01
Poprawił: Leszek Błaszczyk - 2004-02-18 23:10:53+01
Poprawił: Michał Matraszek - 2004-02-18 23:13:45+01
© AstroNET (http://www.astronet.pl/)