shadow

W środę (28 marca 2001) ponownie uruchomiono komercyjny system telefonii satelitarnej Iridium. Już w czerwcu nowy właściciel sieci satelitów chce rozpocząć sprzedaż usług przekazu danych, w tym umożliwić swoim klientom łączenie się z siecią Internet.

shadow

Zaburzenia w polu magnetycznym Słońca intrygowały badaczy od początku badań nad wiatrem słonecznym. Dzięki danym dostarczonym przez sondę Ulysses naukowcy z JPL odnaleźli ich prawdopodobną przyczynę: ewolucja fal magnetycznych pewnego typu, zwanych falami Alfvena.

shadow

Czy upadek małego asteroidu uderzającego w powierzchnię Księżyca można zobaczyć nieuzbrojonym okiem obserwatora z Ziemi? W swoich kronikach średniowiecznego żywota Gerwazy z Canterbury opisał dramatyczne zdarzenie, którego, jak twierdzi, był świadkiem 18 czerwca 1178 roku.