shadow

W ubiegłym tygodniu NASA wykonała w końcu krok przybliżający wysłanie sondy do Plutona po uprzedniej rezygnacji i powrocie do tego projektu. Do dalszych rozważań przyjęto dwie koncepcje misji do Plutona i Pasa Kuipera. Mimo że budżet finansowy Agencji na rok 2002 nie przewiduje środków na budowę sondy do Plutona, NASA oceniła te dwie koncepcje jako najlepsze z pięciu …

shadow

Czy życie istnieć może tam, gdzie światło Słońca nigdy nie zagości? Pytanie to wiąże się bezpośrednio z zagadką, czy pod grubą warstwą lodu, w wielkich ciemnych oceanach wody na księżycu Jowisza - Europie - może istnieć życie?

shadow

Przez prawie rok na szczycie góry Mt. Fowlkes niedaleko fortu Davis w Teksasie cała rzesza ludzi budowała jeden z trzech największych teleskopów świata. Budowa została ukończona, teleskop nazywa się Hobby-Eberly Telescope.