Start sondy MAP w sobotę

Rakieta Delta 2 wyniesie sondę NASA o nazwie MAP w sobotę. MAP zbada dokładnie promieniowanie reliktowe (mikrofalowe promieniowanie tła, czyli fotonowy "pogłos" po Wielkim Wybuchu). Dane zebrane przez MAP prawdopodobnie rozwieją ostatnie wątpliwości co do Teorii Wielkiego Wybuchu jako teorii poprawnie opisującej powstanie Wszechświata.