shadow

Astronauci: Dan Barry i Pat Forrester przeprowadzili dziś drugi z zaplanowanych na misję STS-105 spacerów kosmicznych. W jego trakcie zainstalowane zostały kable, które zasilać będą ogrzewanie elementu oznaczonego jako S0. Sam element zainstalowany zostanie na początku przyszłego roku.

shadow

Przez wieki odkryć komet dokonywali oberwatorzy, którzy przeprowadzali wielogodzinne, regularne przeglądy nieba, a komety przyjmowały nazwy ich odkrywców. Pod koniec zeszłego stulecia sytuacja uległa zmianie i większości odkryć dokonują urządzenia automatyczne, a kolejne komety noszą nazwy "Linear" lub "Neat". Jednak okazuje się, że nadal człowiek może odkryć nową kometę.

shadow

18 sierpnia 2001 japoński obserwator Akihiko Tago odkrył w gwiazdozbiorze Łabędzia (Cygnus) jasną gwiazdę nową. Według pierwszych raportów przesłanych do VSNET jasność nowej wynosiła 6 do 7 magnitudo. Obserwatorzy w Polsce określili jasność nowej na 7,9 magnitudo.