shadow

Niezwykłe dźwięki wywołane przez wysokoenergetyczne elektrony przebijające się przez pasy magnetyczne Ziemi rejestrują cztery sondy Cluster - o niezwykłych wynikach ich badań donosi Europejska Agencja Kosmiczna (ESA).

Znikający wodór cząsteczkowy w układzie Beta Pictoris

Ostatnie obserwacje ultrafioletowe dysku protoplanetarnego Beta Pictoris pokazują brak linii wodoru cząsteczkowego w widmie gwiazdy. Wcześniejsze obserwacje w podczerwieni poświadczały jego obecność. Jak wyjaśniono tą pozorną sprzeczność?

shadow

Materia w okolicy supermasywnych czarnych dziur, leżących w centrach aktywnych galaktyk, porusza się inaczej niż sądzili dotychczas astronomowie. Świadczy to o tym, że zachodzą tam silne procesy gwiazdotwórcze.