Znikający wodór cząsteczkowy w układzie Beta Pictoris

Ostatnie obserwacje ultrafioletowe dysku protoplanetarnego Beta Pictoris pokazują brak linii wodoru cząsteczkowego w widmie gwiazdy. Wcześniejsze obserwacje w podczerwieni poświadczały jego obecność. Jak wyjaśniono tą pozorną sprzeczność?

shadow

Nowa technika detekcji "ciemnej materii", oparta na zjawisku soczewkowania grawitacyjnego, pozwoliła na odkrycie 15 nieznanych wcześniej galaktyk, a także na określenie ich masy i odległości.

shadow

Materia w okolicy supermasywnych czarnych dziur, leżących w centrach aktywnych galaktyk, porusza się inaczej niż sądzili dotychczas astronomowie. Świadczy to o tym, że zachodzą tam silne procesy gwiazdotwórcze.