shadow

Najnowsze zdjęcie z Kosmicznego Teleskopu Hubble (HST) jest pięknym przykładem malowania światłem. Naukowcy używają widma światła wytwarzanego przez tlen i wodór, ażeby lepiej zrozumieć procesy gwiazdotwórcze w mgławicy NGC 2080.