shadow

Grupa astronomów ogłosiła we wtorek, że udało im się po raz pierwszy znaleźć przesłanki świadczące o istnieniu atmosfery wokół planety poza Układem Słonecznym. Doc. Ziołkowski z CBK PAN sądzi, że dzięki sprawdzeniu nowej metody badania pozasłonecznych planet, wkrótce usłyszymy o większej ilości tego typu odkryć.

shadow

Planeta Wenus jest podręcznikowym przykładem działania efektu cieplarnianego. Światło słoneczne wpada do gęstej, dławionej chmurami atmosfery planety, gdzie mieszanina dwutlenku węgla, wody i związków siarki blokuje w podczerwieni emisję nadmiaru ciepła z powrotem w przestrzeń kosmiczną. Skutkiem tego procesu jest wypalająca powierzchnię planety średnia temperatura 735 …