shadow

Znajdująca się w punkcie Lagrange'a L1 sonda Genesis, rozpoczęła w poniedziałek zbieranie materii wyrzucanej ze Słońca w postaci wiatru słonecznego. Atomy, które pochwyci są pozostałością po obłoku, z którego przez miliardami lat powstał Układ Słoneczny. Poznanie jego składu pozwoli uczonym lepiej zrozumieć odległą historię Ziemi i innych planet.

shadow

NASA i ESA zakończyły testy łączności pomiędzy sondą Cassini a próbnikiem Huygens, który za ponad trzy lata wejdzie w atmosferę największego z księżyców Saturna. Jak informuje ESA, wszystkie moduły łączności działają bez zarzutu.

shadow

Dwie dekady temu po dokładnej analizie tarczy Księżyca zrytej kraterami, nieżyjący już Eugene Shoemaker oszacował, że prawie 2000 planetoid liczących sobie co najmniej 1 kilometr średnicy ma szansę zderzyć się z Ziemią. Jakkolwiek takie kolizje zdarzają się rzadko, to ich skutki są katastrofalne dla życia na naszej planecie. Od tego czasu śledzeniem tych potencjalnie …