shadow

Niezrozumiałe jeszcze procesy, zachodzące gdzieś we Wszechświecie, rozpędzają cząstki promieniowania kosmicznego do ogromnych energii. W Zakładzie Fizyki Promieniowania Kosmicznego w Łodzi powstał pomysł eksperymentu, który pomoże zrozumieć ich tajemnice. W projekt, który został nazwany Maze od nazwiska francuskiego uczonego, współodkrywcy wielkich pęków …

shadow

Mimo szeregu próśb o zwiększenie budżetu w ubiegłych latach, misja FAME, której celem bylo wykonanie astrometrycznej mapy całego nieba (Full-Sky Astrometric Mapping Explorer - FAME) nie uzyskała finansowania niezbędnego do rozpoczęcia fazy konstrukcyjnej.

Izotop helu wyznacza obfitość materii młodego Wszechświata

Astronomom korzystającym z 42,7-metrowego radioteleskopu w Green Bank udało się ustalić ilość materii, jaka została wytworzona w wyniku Wielkiego Wybuchu. Potwierdzili tym samym, że materia, jaką możemy obserwować, wpływa tylko w małej części na efekty grawitacyjne. Do tych wniosków doszli wyznaczając gęstość występowania izotopu helu-3 w Drodze Mlecznej.

shadow

Globule - ukryte pośród jasnych gwiazd konstelacji Centaura (w odległości 5900 lat świetlnych) ciemne chmury gazu i pyłu, będące zarodkami nowych gwiazd zostały sfotografowane przez Kosmiczny Teleskop Hubblea (HST).