shadow

Na obszarach Irlandii znaleźć można typowe kopce ziemne będące grobowcami lokalnej ludności z epoki neolitu. Naukowcy zauważyli, że ich wzajemne położenie ma ścisły związek ze zjawiskami astronomicznymi jak równonocne i przesilenia podobnie jak słynne budowle w Stonehenge w Anglii. Jednak od pewnego czasu archeologowie zastanawiają się nad znaczeniem tajemniczych …

“Maszyna Kosmologiczna” działa poprawnie

Nowy instrument badawczy Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO - European Southern Observatory) o nazwie VIMOS (Visible Multi-Object Spectrograph) został uruchomiony 26 lutego 2002 roku. Mimo tak krótkiego czasu funkcjonowania udowodnił już swą przydatność wykonując świetne fotografie odległych ciał niebieskich.

shadow

Poszukiwanie planet podobnych do Ziemi, krążących wokół innych gwiazd jest jednym z najważniejszych zadań dzisiejszej astrofizyki. Jednak aby określić, jakie warunki są potrzebne, aby planeta tego typu powstała, trzeba najpierw określić jak powstała Ziemia. W rozwiązaniu tej zagadki może pomóc badanie meteorytów, a dokładniej milimetrowej wielkości kulistych ziaren …