shadow

Kiedy trzeba naprawić czy unowocześnić Teleskop Hubble'a można wysłać na orbitę ludzi, którzy to zrobią. Ale jak wymienić element w sondzie, która znajduje się w odległości 12,5 miliardów kilometrów, w odległych rubieżach Układu Słonecznego, dwa razy dalej od Słońca niż Pluton. Aby kierować taką sondą jak Voyager 1 trzeba każde działanie gruntownie zaplanować i …

Gwiazda nowa w Strzelcu

15 kwietnia W. Liller z Vina del Mar w Chile odkrył na wykonanych przez siebie zdjęciach gwiazdę nową w gwiazdozbiorze Strzelca.

Niestety obserwatorzy w Polsce mają małe szanse na jej obserwacje, gdyż nawet w momencie górowania nowa przebywa nisko nad horyzontem, a jej jasnośc ok. 10 mag. sprawia, że do obserwacji należy użyć teleskopu.

shadow

Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami na wieczornym niebie możemy obecnie dostrzec dwie jasne komety: C/2002 C1 (Ikeya-Zhang) oraz C/2002 F1 (Utsunomiya). Jasność pierwszej z nich powoli maleje ze względu na oddalanie się od Słońca, jednak Utsunomiya - wręcz przeciwnie - 22 kwietnia powinna osiągnąć peryhelium swej orbity i jednocześnie maksymalną jasność.