Europejskie Sympozjum Obserwacji i Przewidywania Zakryć w Neapolu

Raz do roku obserwatorzy zakryć z całej Europy spotykają się by pomówić o najbardziej aktualnych problemach, nowym sprzęcie czy metodach obserwacyjnych, a także aby podzielić się wynikami obserwacji i je przeanalizować. Miejscem tych spotkań jest European Symposium on Occultation Projects (ESOP – Europejskie Sympozjum Obserwacji i Przewidywania Zakryć). Najbliższe tego …

shadow

NASA skupiła się na planie napraw niewielkich pęknięć w układach paliwowych promów kosmicznych. Wznowienie lotów nastąpi w połowie września lub na początku października. W czasie środowego spotkania kierownictwo lotów rozważało plany kontynuacji misji promów. Nie podjęto ostatecznych decyzji, ale najbardziej prawdopodobna opcja przewiduje, że naukowa misja Columbii …

shadow

Na porannym niebie można już obserwować najjaśniejszą gwiazdę zmienną długookresową - Mirę Ceti. Jej obecny blask wynosi około 3,5 magnitudo i systematycznie wzrasta. Maksimum jasności przewidywane jest na pierwsze dni sierpnia.

W następnych latach największą jasność Mira osiągnie w okresach, gdy będzie niewidoczna, ze względu na niekorzystne położenie w …

shadow

Krótkofalowiec Pat Gowan odebrał i nagrał przekaz telemeryczny amatorskiego satelity OSCAR-7 (telegrafia na częstotliwości 145,9738 MHz). Satelita AO-7 działa już ponad 27 lat od daty wyniesienia na orbitę 15 listopada 1974 roku (!) przez rakietę Delta 2310 z kosmodromu Vandenberg w Kalifornii.

shadow

Zdjęcie uzyskane dzięki Kosmicznemu Teleskopowi Hubble'a ukazuje jedną z najbardziej wydłużonych mgławic planetarnych. Uczeni uważają, że mgławice te są kluczem do zrozumienia, w jaki sposób Wszechświat stał się bogatszy w ciężkie pierwiastki i dlatego intensywnie je badają. Nie wiadomo dokładnie, dlaczego idealnie kulista gwiazda przeobraziła się w tak niezwykle …