shadow

Korzystając z doskonałej czułości europejskiego obserwatorium rentgenowskiego XMM-Newton, grupa astronomów przeprowadziła pierwszy bezpośredni pomiar pola magnetycznego gwiazdy neutronowej. Wyniki dostarczają szansy na wgląd w ekstremalną fizykę takich gwiazd i ujawniają nową tajemnicę dotyczącą końca życia zbadanego obiektu.