shadow

Dwa wielkie amerykańskie obserwatoria satelitarne, wspierane przez największe teleskopy na naszej planecie rozpoczęły zbieranie danych o powstawaniu i ewolucji galaktyk. Badania można porównać ze znalezieniem albumu rodzinnego zawierającego fotografie członków rodziny od czasu ich niemowlęctwa do dorosłości.