shadow

W piątek 11 lipca 2003 roku podpisano kontrakt na pierwszego eksperymentalnego satelitę systemu Galileo. Umowa ESA z brytyjską firmą Surrey Space Technology Limited opiewa na 27,9 milionów euro. Pierwszy satelita testowy zostanie wystrzelony w drugim półroczu 2005 roku, gdyż do potwierdzeni rezerwacji częsotliwości, na których ma nadawać system Galileo wymagane jest wysłanie …