shadow

Spośród około tysiąca zbliżających się do Ziemi planetoid o średnicy większej niż kilometr, jedna na około 600 tysięcy lat uderza w Ziemię. Taki wniosek został przedstawiony przez J. Scotta Stuarta z MIT Lincoln Laboratory w czasie spotkania Wydziału Nauk Planetarnych Amerykańskiego Towarzystwa Astronomicznego (American Astronomical Society Division for Planetary Sciences).

shadow

Gdybyś mógł skierować kamerę Mars Global Suyveyor aby wykonać zdjęcie powierzchni Czerwonej Planety, jakie punkt być wybrał? Mamy okazję oglądać pierwsze opublikowane 11 września przez NASA zdjęcie, którego cel został wybrany z wielu publicznych propozycji. Fotografia przedstawia grubą warstwę pyłu pokrywającą dno i ściany krateru znajdującego się na wierzchołku …