shadow

18 marca o 23:08 w odległości 35800 kilometrów od powierzchni Ziemi przeleciała planetoida 2004 FH o średnicy około 30 metrów. Nie było ryzyka kolizji. Jednak nawet gdyby ona nastąpiła, jej skutki odczuwalne byłyby jedynie lokalnie w miejscu upadku.