shadow

Co by było gdyby koło Twojego domu uderzył w Ziemię z prędkością 20 km/s 20-metrowy meteoryt żelazny? A może lepiej wrzućmy do Zatoki Gdańskiej 3-kilometrową skałę z prędkością 20 km/s? Efekty impaktów zależą od własności uderzającego w Ziemię ciała: jego wielkości, rodzaju materiału, z którego się składa, a także prędkości względem Ziemi, miejsca jego upadku …

shadow

Zmiana biegunów ziemskiego pola magnetycznego trwa średnio zaledwie 7000 lat - donoszą amerykańscy uczeni na łamach Nature. Jednak ziemskie pole magnetycznie zmienia się nierównomiernie, wolniej bliżej biegunów, najszybciej przy równiku. Może to wyjaśniać różnice w wynikach dotychczasowych badań.

shadow

W okrytym mroczną zasłoną międzygwiezdnego pyłu obszarze naszej Galaktyki oznaczonym DR21 przebiegają bardzo burzliwe procesy gwiazdotwórcze. Dzięki czułym na podczerwień urządzeniom teleskopu SIRTF, zwanego także Spitzer Space Telescope (więcej o SIRTF znajdziesz tutaj), naukowcom udało się zajrzeć do wnętrza DR21 i zaobserwować prawdziwą …