shadow

Przez wieki biolodzy i paleontolodzy klasyfikowali zwierzęta tylko na podstawie ich wyglądu i anatomicznych różnic. Astronomowie postępują podobnie przy klasyfikacji, na podstawie fotografii, galaktyk, dzieląc je na eliptyczne, soczewkowe, spiralne i nieregularne.