shadow

Ciągi obniżeń znaczące powierzchnię Marsa wskazują na jego aktywność sejsmiczną. Marsjańskie trzęsienia ziemi mogą nadal kształtować wygląd powierzchni. Co więcej, łańcuchy dołków występują wzdłuż uskoków, które w przeszłości były korytami cieków wodnych.