shadow

Każda cywilizacja na przestrzeni wieków była zafascynowana ciemnymi plamami na Księżycu, widząc w nich kształty przypominające króliki, żaby czy zagadkowe twarze. Misje Apollo pozwoliły na stwierdzenie, że obiekty te są pozostałościami po ogrmnych kraterach, dziś wypełnionych zastygłą lawą. Jedną z niespodzianek był fakt, że baseny te powstały stosunkowo późno w …

shadow

Saturn odbija niczym lustro promieniowanie rentgenowskie emitowane przez Słońce - donoszą naukowcy pracujący w Chandra X-ray Observatory. Na drogę do odkrycia naprowadziła naukowców pierwsza obserwacja rozbłysku rentgenowskiego zarejestrowanego po odbiciu od Saturna na niskich szerokościach. Obszar ten odpowiada ziemskiej strefie zwrotnikowej i równikowej.