shadow

Na początku historii Marsa znaczące ilości wody w stanie ciekłym musiały być permanentnie obecne na powierzchni planety. Takie wnioski płyną z danych o minerałach na powierzchni planety, przesłanych przez instrument OMEGA znajdujący się na sondzie Mars Express, który został zaprojektowany w celu odtworzenia klimatycznej historii Czerwonej Planety oraz aby odpowiedzieć na …