shadow

Astronomowie z MIT i Williams College przeprowadzili ciekawą obserwację zaćmienia bardzo słabej gwiazdy przez Charona, księżyc Plutona. Z pomiarów krzywej blasku wyliczono bardzo dokładną wartość promienia księżyca - 606 km. Wywnioskowano także, że na Charonie nie ma dostrzegalnej atmosfery i stąd dalej wysnuwa się wnioski o powstaniu Charona.

shadow

Kosmiczny Teleskop Spitzera dostarczył nam nowego zdjęcia centrum Drogi Mlecznej. Na wykonanej w podczerwieni mozaice można zaobserwować tłoczne niczym jarmark centrum naszej Galaktyki, gdzie setki tysięcy w większości starych gwiazd rezydują na przemian z niezwykle ciekawie ukształtowanymi chmurami gazu rozświetlonego przez młode gwiazdy.