shadow

Polscy uczniowie korzystający z programu Faulkes Telescopes wezmą udział w obserwacjach nowoodkrytej supernowej. Supernowa 2006X została odkryta 7 lutego 2006 w galaktyce M100, a zaraz potem Krzysztof Rochowicz, nauczyciel i astronom z Torunia, koordynator programu obserwacji supernowych przez polskie szkoły, poinformował o jej zaobserwowaniu. O udziale polskich uczniów w programie …

shadow

Masywne gwiazdy mają ogromny wpływ na chemiczną i dynamiczną ewolucję galaktyki. Dostarczają energii i pędu i wyrzucają produkty nukleosyntezy do ośrodka międzygwiazdowego. Szczegółowa wiedza o ewolucji masywnych gwiazd jest więc zasadniczym elementem zrozumienia dzisiejszej struktury galaktyk macierzystych, które w szczególności na początku swojego istnienia były …