shadow

Niedawno astronomowie odkryli nową "superziemię", krążącą dookoła niewielkiego czerwonego karła odległego od nas o 9000 lat świetlnych. Nowoodkryta planeta ma masę podobną do masy Neptuna (około 13 razy większą od Ziemi) i prawdopodobnie składa się z mieszaniny skał i lodu. Mając średnicę kilkukrotnie większą od Ziemi krąży dookoła swej gwiazdy w odległości 2,7 AU, …

shadow

Obserwacje wykonane przy pomocy HST posłużyły w kolejnej próbie określenia pochodzenia niezwykłych, rzadko występujących gwiazd ekstremalnie helowych (EHS). Wyniki grupy naukowców wskazują na to, że te gwiazdy powstają z połączenia się dwóch białych karłów.