shadow

W Polsce, a przynajmniej w Poznaniu, warunki w noc zaćmienia były wyjątkowo niekorzystne. Obfita mżawka cały dzień i gęste chmury wieczorem zniechęcały do wyglądania na dwór i skutecznie uniemożliwiły śledzenie zjawiska.

Na pocieszenie tym, którzy nie mieli możliwości zobaczyć zaćmienia, prezentujemy zdjęcia nadesłane przez czytelnika, Krzysztofa Kubika.

shadow

22 lutego tego roku grupa szwajcarskich i izraelskich astronomów pod kierownictwem A. Eggenberger (w tym S. Udry, T. Mazeh, Y. Segal, M. Mayor) ogłosiła wyniki swoich badań układu potrójnego HD188753, w których stwierdzono, że planety HD188753Ab nie ma w tym układzie. Planetę tę odkrył polski astronom dr Maciej Konacki 15 lipca 2005 roku metodą przesunięć Dopplera, o czym