shadow

Dzięki fotografiom otrzymanym z bliźniaczych statków kosmicznych STEREO, naukowcy mogą po raz pierwszy z dużą dokładnością śledzić burze słoneczne zmierzające w kierunku Ziemi.

Tekst przetłumaczyła Aleksandra Postawka

shadow

Czy możemy być w posiadaniu bezpośrednich dowodów na istnienie ciemnej materii? W najnowszej pracy naukowcy proponują nową metodę wykrywania skupisk ciemnej materii w naszej galaktyce. Polega ona na obserwacji zaburzenia w sygnałach pulsarów, które mogłoby być wynikiem przejścia skupiska ciemnej materii przez linię łączącą obserwatora i pulsar. Metoda ta pozwoliłaby też na …