shadow

Zespół astronomów z Uniwersytetu w Montrealu odkrył najbardziej masywną spośród zaobserwowanych do tej pory gwiazd. Choć naukowcy przewidywali istnienie gwiazd osiągających 150 mas Słońca, poprzedni rekord wynosił 83 masy Słońca i należał do WR20a.

Tłumaczenie: Michał Stawski

shadow

Należący do NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) znalazł geologiczną osobliwość, znajdującą się na północny wschód od Arsia Mons. Na obrazie widać jedynie ciemną kolistą plamę, w rzeczywistości jednak podejrzewa się, że jest to bardzo głęboki dół, bądź też wejście do jaskini. Średnica otworu wynosi około 100 metrów, jego głębokość jest nieznana, ponieważ …