shadow

W ciągu pięćdziesięciu lat badań kosmicznych wysłano w różne rejony Układu Słonecznego wiele sond kosmicznych. Wśród najbardziej znanych i dających najwięcej odkryć naukowych wymienić można sondy Pioneer, Voyagery, Galileo, czy najmłodsze, Deep Impact i Cassini-Huygens. Dziś przyjrzymy się prekursorce wszystkich sond, pierwszemu …