shadow

Na regionie polarnym na północnej półkuli Marsa, kratery to rzadki widok. Powodem może być stosunkowo młody wiek geologiczny obszaru lub obecność lodu, w którym ślady impaktów zanikają podczas relaksacji skorupy lodowej. Jednak nawet te istniejące kratery nie są łatwe do wykrycia, gdyż znikają pod warstwą lodu i osadów. Dlatego tym bardziej interesujące śą dwie nowe …

shadow

Zgodnie z teorią Wielkiego Wybuchu, w początkowym etapie powstawania Wszechświata, przestrzeń wypełniały cząstki materii i antymaterii. Większość tego materiału anihilowała. Jednak materii było więcej, więc jej część pozostała i wypełnia znany nam Wszechświat. Naukowcy używając teleskopu Chandra starają się zlokalizować antymaterię wyprodukowaną w trakcie kolizji …

shadow

O tym, jakie warunki panowały u zarania dziejów Układu Słonecznego podczas formowania się planet, świadczyć mogą dane z pola magnetycznego zapisanego w rdzeniach najstarszych meteorytów.