shadow

Dzięki analizie danych z eksperymentów LIGO (Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory) i Virgo zebranych podczas badań między 2005 a 2007r. postawiono większe ograniczenia na maksymalną siłę fal grawitacyjnych powstałych w Wielkim Wybuchu. Wyniki badań zostały opublikowane w zeszłotygodniowym wydaniu czasopisma "Nature".

shadow

Trzeci tydzień sierpnia przyniesie poranne spotkanie Księżyca z Wenus i M44. Noce będą ciemne, ponieważ 20 sierpnia Księżyc będzie w nowiu. Natomiast poniedziałek 17 sierpnia to dzień, w którym w opozycji będzie ostatnia planeta Układu Słonecznego.

shadow

Międzynarodowy zespół naukowców projektu Wide Area Search for Planets (WASP) odkrył planetę pozasłoneczną, która krąży po orbicie przeciwnej do kierunku rotacji gwiazdy. Posiada także najmniejszą gęstość z dotychczas odkrytych planet.

Artykuł opracował Krzysztof Przybylski

shadow

Czy ktokolwiek z nas, kiedyś zadał sobie to pytanie? Czy wokół Ziemi krąży majestatyczny, lodowy pierścień taki jak przy Saturnie? Z pewnością nie. Ziemia nie ma takiego pierścienia i prawdopodobnie nigdy nie miała, lecz nasze rozważania o ziemskich pierścieniach nie muszą się zakończyć teraz.

Artykuł opracował Michał Matysik.