shadow

Nowe dowody potwierdzają teorię, iż komety dostarczyły znacznej części wody ziemskich oceanów, które uformowały się około 8 milionów lat po powstaniu naszej planety. Okrycie zostało po raz pierwszy opublikowane przez astronomów z Uniwersytetu w Michigan na początku października w czasopiśmie "Nature".

Artykuł przygotował Andrzej Szkudlarek.