shadow

Kometa C/2012 S1 zwana także ISON nie przetrwała przelotu w pobliżu Słońca. Kilka godzin przed osiągnięciem peryhelium kometa prawdopodobnie rozpadła się pod działaniem bardzo wysokiej temperatury i siły grawitacji Słońca.

Artykuł przygotowali Karolina Suszyńska, Dominik Gronkiewicz oraz Anna Kapuścińska.