shadow

Region między powierzchnią Słońca a jego atmosferą okazał się być bardziej burzliwym miejscem niż dotychczas sądzono. Takie wnioski wyciągnięto ze zdjęć i danych pochodzących z najnowszej sondy kosmicznej NASA obserwującej naszą gwiazdę, Interface Region Imaging Spectrograph, w skrócie IRIS.

Artykuł napisała Natalia Pawłowska.

shadow

M82 jest galaktyką, w której zachodzą intensywne procesy gwiazdotwórcze - nowe gwiazdy powstają z prędkością 10, a nawet 100 razy większą niż w naszej Drodze Mlecznej. Dzięki danym pochodzącym z radioteleskopu Green Bank zostanie zbadana zależność między występowaniem gazu cząsteczkowego a procesem powstawania gwiazd.