shadow

W nocy z 21 na 22 grudnia ma miejsce maksimum roju meteorów - Ursaminorydów, znanych również pod nazwą Ursydy. Może nie będzie to największe tego typu zjawisko, jak deszcze Geminidów, w najlepszym wypadku będzie można zobaczyć 12 meteorów na godzinę.

Artykuł napisała Aleksandra Sztabkowska.

shadow

9 grudnia 2013 roku zostało opublikowanych sześć najnowszych artykułów podsumowujących dotychczasowe wyniki badań Curiosity na Marsie. Wynika z nich, że misja NASA Curiosity znalazła dowody na istnienie prehistorycznego jeziora na Marsie. Prawdopodobnie zawierało ono formy życia przez długie okresy, możliwe że przez miliony lat. Jezioro to, wielkości 150 na 50 kilometrów, …