shadow

Wielki Zderzacz Hadronów (LHC) [1], największy na świecie synchrotron służący do badań nad budową Wszechświata i odkrywaniu podstawowych praw jego działania, wznawia działanie po 27 miesiącach przerwy. W tym czasie LHC przeszło gruntowny przegląd, eliminując wszystkie słabe punkty ujawnione podczas pierwszego okresu działania oraz dokonując usprawnień niezbędnych do …

shadow

Nowe dane pochodzące z sondy kosmicznej MESSENGER orbitującej wokół Merkurego przez cztery lata (uderzyła w powierzchnię planety 30 kwietnia 2015 r.) wskazują na to, że pole magnetyczne tej planety ma prawie miliard lat. Odkrycie to pozwoliło naukowcom wypełnić luki w historii Merkurego będącego planetą znajdującą się najbliżej Słońca, o której wiedzieliśmy stosunkowo …