Naukowcy odkryli, że średnica Plutona wynosi 2370km, a więc jest większa niż pierwotnie oszacowano. Do określenia tej wielkości wykorzystali zdjęcia wykonane przez kamerę LORRI. Taki wynik potwierdza to, co już wcześniej podejrzewano: Pluton jest większy od wszystkich innych znanych obiektów Układu Słonecznego znajdujących się za orbitą Neptuna.

“Nad rozmiarem Plutona dyskutowano odkąd został odkryty w 1930 roku. Jesteśmy podekscytowani, że w końcu możemy dać spokój temu pytaniu” –powiedział Bill McKinnon z Washington University w St. Louis.

Nowe oszacowanie rozmiaru Plutona spowodowało m.in. zweryfikowanie gęstości planety karłowatej na mniejszą. Zmianie ulega również wyobrażenie o jego atmosferze. Jej najniższa warstwa – troposfera jest cieńsza niż sądzono.

Pomiar wielkości Plutona był wyzwaniem trwającym dekady. Komplikowały to różne czynniki związane z otaczającą go atmosferą. Łatwiej było przy pomocy teleskopów naziemnych określić średnicę Charona – największego z jego księżyców, ponieważ nie posiada on atmosfery. Obserwacje sondy “New Horizons” potwierdziły, że jego średnica wynosi 1208km.

Grafika przedstawia widok, jak z dystansu wyglądałby Pluton wraz z Charonem, umieszczone nad powierzchnią Ziemi. Ostatnie pomiary wykazały, że Pluton ma średnicę 2370km, co stanowi 18,5% średnicy Ziemi, natomiast średnica Charona liczy 1208km – 9,5% ziemskiej.

LORRI wykonała też zbliżenia dwóch mniejszych księżyców, Nixa i Hydry. Jak twierdzi Alan Stern z Southwest Research Institute, naukowcy zdawali sobie sprawę, że będą mogli studiować mniejsze księżyce tylko przez kilka dni przed maksymalnym zbliżeniem sondy do Plutona.

Nix i Hydra zostały odkryte dzięki Kosmicznemu Teleskopowi Hubble’a w 2005 roku. Nawet dla tego urządzenia, były one jedynie jasnymi punktami. Tak samo widziała je “New Horizons” jeszcze przed tygodniem. Teraz, na ostatnich zdjęciach z LORRI, są na tyle duże, by określić ich rozmiary. Średnicę Nixa oszacowano na 35 km, a Hydry na 45 km. Jak na tak małe rozmiary, ich powierzchnie są całkiem jasne – możliwe, że z powodu obecności lodu.

Na grafice przedstawiono przybliżone rozmiary Nixu i Hydry w porównaniu do obszaru miasta Denver. Księżyce są zilustrowane jako koła, ale naukowcy przewidują, że przyszłe obserwacje sondy “New Horizons” wykażą, że mają one bardziej nieregularnym kształty.

Wykonanie pomiarów dwóch najmniejszych księżyców: Kerberosa i Styxa powinno być możliwe na podstawie danych zebranych podczas obserwacji sondy w ciągu przelotu przy byłej planecie.

Autor

Anna Wizerkaniuk

Z wykształcenia inżynier elektronik, studiuje elektronikę na Politechnice Wrocławskiej, członek Zarządu Klubu Astronomicznego Almukantarat