Ostatnie zarejestrowane widma świetlne z instrumentu Ralph sondy New Horizons ujawniają bogactwo hydratu metanu (metanowego lodu) znacznie różniące się w zależności od położenia na Plutonie.

Czapa polarna na północnym biegunie składa się z zamrożonego metanu, rozcieńczonego w grubej warstwie lodu azotowego z powodu silnej absorpcji promieniowania podczerwonego. Na jednej z widocznie ciemniejszych plam na równiku, lód metanowy znacznie słabiej pochłania promieniowanie, co wskazuje na inną strukturę powierzchni niż na biegunie. Według spektrum wygląda to tak, jakby lód metanowy był słabiej rozcieńczony azotem lub miał inną strukturę w tym regionie.

Przykładem występowania różnych struktur jednej substancji na Ziemi jest śnieg – może być biały i puszysty, ale na biegunie będzie ubity, w niebieskim odcieniu. Zespół New Horizons badający skład powierzchni Plutona rozpoczął zawiły proces analizowania danych uzyskanych przez instrument Ralph, aby określić szczegółowy skład substancji tych odmiennych obszarów na Plutonie.

To jest pierwsze, szczegółowe zdjęcie Plutona wykonane przez spektrometr mapujący w bliskiej podczerwieni (Linear Etalon Imaging Spectral Array – LEISA) – część instrumentu Ralph. Obserwacje były przeprowadzone w 3 zakresach długości fali. Kolor niebieski na zdjęciu odpowiada światłu o długości fali od 1,62 do 1,70 μm. To pasmo pokrywa się ze średnim poziomem absorpcji promieniowania podczerwonego przez metanowy lód. Kolor zielony reprezentuje zakres, kiedy metan pod postacią lodu nie pochłania światła (1,97-2,05 μm), natomiast czerwony pokazuje bardzo silną absorpcję (2,30-2,33 μm). Obszary zaznaczone liną przerywaną pokazują, gdzie Ralph uzyskał obrazy widma. Należy zauważyć również, że spadki absorpcji metanu w widmie z północnego regionu są znacznie większe niż spadki w spektrum z ciemnych obszarów na powierzchni Plutona. Dane z instrumentu Ralph zostały zebrane 12 lipca 2015 r.

Autor

Anna Wizerkaniuk
Anna Wizerkaniuk

Redaktor portalu astronomicznego AstroNET, członek Zarządu Klubu Astronomicznego Almukantarat