Sonda Cassini przesłała już pierwsze zdjęcia północnych szerokości geograficznych naturalnego satelity Saturna – Enceladusa. Ujęcia pochodzą z przelotu sondy nad księżycem z 14 października bieżącego roku.

Naukowcy oczekiwali, że obszar bieguna północnego będzie pokryty dużą ilością kraterów, co wydawało się prawdopodobne na podstawie zdjęć o niskiej jakości z misji Voyager. Nowe obrazy pokazują pełen kontrastów krajobraz. „Północne regiony pokryte są gęstą pajęczyną pęknięć, które przecinają kratery” powiedział Paul Helfenstein, członek zespołu obrazującego z Uniwersytetu Cornell. „Te pęknięcia są wszechobecne na Enceladusie, również na terenach północnych.”

Na zdjęciu widoczne są tereny wokół północnego bieguna pokryte nakładającymi się na siebie kraterami.

Następny przelot blisko Enceladusa zaplanowany jest na 28 października, kiedy to sonda zbliży się na 49 km. Podczas tego spotkania Cassini wykona najgłębsze w historii nurkowanie w strumień wyrzucany przez gejzery. Celem sondy jest zebranie próbek, które dostarczą informacji o składzie chemicznym oceanu znajdującego się pod powierzchnią księżyca. Naukowcy chcą otrzymać dane, na podstawie których będą mogli wnioskować czy na Enceladusie może rozwinąć się życie.

„Cassini” wypatrzył podczas przelotu trójkę kraterów położonych blisko siebie. Pęknięcia, które je pokrywają stanowią jedynie część ogromnej sieci okrywającej biegun północny Enceladusa.

Ostatni przelot blisko tego księżyca odbędzie się 19 grudnia, kiedy to sonda zbada ile ciepła wydziela się z wnętrza Enceladusa.

Autor

Anna Wizerkaniuk
Anna Wizerkaniuk

Z wykształcenia inżynier elektronik, studiuje elektronikę na Politechnice Wrocławskiej, członek Zarządu Klubu Astronomicznego Almukantarat