Naukowcy z United States Geological Survey (USGS) stworzyli nowe mapy Księżyca. Dzięki ich niezwykłej dokładności jesteśmy w stanie szczegółowo poznać występującą tam rzeźbę terenu.

United States Geological Survey opublikował dwie mapy Księżyca – zdjęcie mozaiki i mapy topograficznej, które zostały stworzone za pomocą obrazów i danych zgromadzonych przez sondę kosmiczną Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). Jest ona sztucznym satelitą Księżyca, którego podstawowym zadaniem jest przeprowadzanie obserwacji na potrzeby programu lotów załogowych na Księżyc.

Nowe mapy zastąpią te, istniejące od 1978 roku. Są one bardziej szczegółowe oraz przedstawiają ukształtowanie całego Księżyca, a nie tylko części zwróconej ku Ziemi. Ukazują lokalizację wulkanów i kraterów, zaznaczono także najwyższy oraz najniższy punkt naturalnego satelity Ziemi. Odcienie szarości pokazują wzniesienia, natomiast niebieskim kolorem oznaczono teren położony niżej.

Najwyżej i najniżej położony punkt na Księżycu.

Autor

Julia Liszniańska
Julia Liszniańska

Julia Liszniańska, członek Klubu Astronomicznego Almukantarat. Redaktor naczelna w latach 2016-2017.