shadow

Już oficjalnie: „serce” Plutona nosi nazwę pionierskiego amerykańskiego astronoma Clyde’a Tombaugha, który odkrył tę planetę w 1930 roku. Z kolei inny z kraterów Plutona wywodzi swoje imię od Venetii Burney, brytyjskiej uczennicy, która w 1930 roku zaproponowała nazwę „Pluton” – imię rzymskiego boga podziemi – dla nowo odkrytej przez Tombaugha planety . Kratery …

shadow

Promieniowanie mikrofalowe, mające szerokie zastosowanie w technice, także jest emitowane przez wiele różnorodnych obiektów w przestrzeni kosmicznej. Jednym z takich źródeł są masery, działające na zasadzie analogicznej do lasera, lecz emitujące promieniowanie w zakresie mikrofalowym zamiast światła widzialnego.