shadow

W czwartek 27 sierpnia Słońce przetnie równoleżnik 10° deklinacji w drodze na południe, co oznacza, że od przesilenia letniego wysokość jego górowania zmniejszyła się już o ponad 13°. Jednocześnie czas przebywania Słońca nad horyzontem skrócił się o prawie 3 godziny. W ostatnich dniach miesiąca na nocnym niebie zacznie dominować Księżyc, który we wtorek 25 …

shadow

Fast radio burst (FRB) to krótki, trwający kilka milisekund sygnał radiowy, którego źródło znajduje się poza naszą galaktyką. Choć zjawisko zostało odkryte w roku 2007, nadal nie ustalono jednego modelu, który tłumaczyłby jak takie sygnały są generowane. Wysnuto hipotezę, że tego typu rozbłyski mogą powstawać podczas ponownego połączenia magnetycznego w układach …

shadow

Zdjęcie w tle: WikiSky O obiekcie: M67, gromada otwarta należąca do gwiazdozbioru Raka, jest oddalona od Ziemi o około 2600-2900 lat świetlnych. To jedna z najstarszych znanych nam gromad otwartych, jej wiek jest szacowany na od 3,2 do 5 miliardów lat. Masę obiektu szacuje się na 1080-1400 mas Słońca. Gromada zawiera ponad 100 gwiazd w wieku podobnym do wieku Słońca, dlatego była …