shadow

Raport "The Quarantine and Certification of Mars Samples" (kwarantanna i rejestracja marsjańskich próbek) sporządzony przez the National Research Council's Committee on Planetary and Lunar Exploration (COMPLEX) przestrzega przed zainfekowaniem Ziemi przez mikroorganizmy marsjańskie.

shadow

W grudniu 2001 roku wejdzie na orbitę satelita, który będzie badać rozmieszczenie wód gruntowych na Ziemi. Nowy satelita pozwoli także dokładniej przewidywać pogodę, co z pewnością pomoże rolnikom (nie tylko z USA) lepiej wykorzystywać swą ziemię.

shadow

Najdokładniejsze dotąd radarowe zdjęcia podwójnego systemu asteroid 1999 KW4 zostały zrobione w zeszłym tygodniu. Dzięki radioteleskopowi Goldstone astronomowie odkryli klucz do struktury tego rzadko spotykanego obiektu, poznając tym samym jego przeszłość i przyszłość. Grupa astronomów przeanalizowała zdjęcia pokazujące tor mniejszej asteroidy orbitującej wokół …

shadow

Wykonane przy pomocy sondy Mars Global Surveyor mapy globu Marsa przedstawiają marsjańską pogodę w latach 1999-2000. Okazały się one niezwykle podobne do ich ziemskich odpowiedników. Mapy zostały zaprezentowane na Amerykańskiej Unii Geofizyków w Bostonie przez dr Andrew Ingersolla, profesora na California Institute of Technology w Pasadenie.

shadow

W niekończącej się dyskusji na ten kontrowersyjny temat przeciwnicy i zwolennicy obecności wody na Marsie prezentują coraz to nowe dowody. Doktorant Brian Hynek i profesor Roger Phillips z Uniwersytetu w St. Louis po przeanalizowaniu rzeźby terenu na obszarze zachodniej części Arabia Terra doszli do wniosku, że taki układ wyżyn i nizin najlepiej jest tłumaczony erozją …

shadow

We wtorek 8 maja astronomowie-amatorzy z całego północno-wchodniego rejonu Stanów Zjednoczonych tłumnie odwiedzali Północno-wschodnie Forum Astronomiczne (Northeast Astronomy Forum - NEAF) kupując nowe gadżety.