shadow

Kiedy nastąpiło ponownie zjonizowanie się Wszechświata? Być może to najstarsze gwiazdy Drogi Mlecznej skrywają tę odpowiedź.

Okres ponownej jonizacji materii Wszechświata pozostawił swój znak na Drodze Mlecznej w postaci gwiezdnego halo - powiedzieli astronomowie w Australii i Japonii - a im wcześniej nastąpiła ta ponowna jonizacja, tym bardziej skoncentrowane powinno …

shadow

Dynamiczna symulacja wczesnego Układu Słonecznego ukazuje olbrzymie zderzenie fal w poprzek dysku protoplanetarnego na odległości orbity Jowisza. Ziarna pyłu poruszały się z wystarczającą prędkością, taką by nastąpiło ich zlepienie. W rezultacie powstały chondrule zwane również chondrami, będące milimetrowej wielkości kulistymi ziarnami krzemianowymi, które tworzą …