shadow

Wczoraj, 25 lutego, na niewidocznej dla ziemskiego obserwatora stronie tarczy słonecznej, miał miejsce koronalny wyrzut masy (KWM). Nie powinniśmy się spodziewać na Ziemi żadnych przykrych konsekwencji z tym związanych, gdyż modele wykonane przez specjalistów z Goddard Space Weather Lab wskazują na to, że obłok słonecznej plazmy nie napotka na swojej drodze żadnej z planet.

shadow

Ostatni, względnie spokojny okres, bez większych przejawów słonecznej aktywności, został wczoraj przerwany. Na Słońcu nastąpił rozbłysk klasy M1, zjawisko średniej wielkości, zdolne do wywołania niewielkich zakłóceń ziemskiej magnetosfery i problemów z łącznością radiową. Rozbłysk był o tyle ciekawy, że zaburzenie powstałe w jednym obszarze aktywnym, wpłynęło …

shadow

Dzisiaj około godziny 01:02 czasu uniwersalnego nastąpił na Słońcu dość silny rozbłysk. Ponieważ jego źródłem był obszar aktywny, który dopiero co wyłonił się zza wschodniej krawędzi widocznej z Ziemi części słonecznej tarczy, nie powinniśmy obawiać się jego skutków. Co nie oznacza, że wspomniany obszar aktywny jest już zupełnie niegroźny.

shadow

Wczoraj, 23 lipca, po niewidocznej z Ziemi stronie naszej najbliższej gwiazdy, nastąpił niezwykły pod względem szybkości, z jaką opuszczał Słońce, koronalny wyrzut materii. Wspomniany wyżej KWM poruszał się z szybkością 3400 km/s, co zdarza się mniej więcej raz na 5 do 10 lat!

shadow

Obszar aktywny, zbliżający się już do krawędzi widocznej z Ziemi części tarczy słonecznej, postanowił uraczyć astronomów pożegnalnym rozbłyskiem. Nie była to pierwsza eksplozja związana z tym obszarem, jednak, w przeciwieństwie do poprzedniej, tym razem chmura naładowanych cząstek i plazmy wyrzuconej ze Słońca nie uderzy bezpośrednio w Ziemię.

shadow

Raczej spokojne w ostatnich dniach Słońce znów pokazało swoje burzliwe oblicze za sprawą ogromnej plamy słonecznej. Analiza jej pola magnetycznego wskazywała na wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia powiązanych z obszarem aktywnym rozbłysków, a przewidywania te potwierdziły się dzisiaj rano.

shadow

Strumień materii i naładowanych cząstek, wyrzucony w przestrzeń kosmiczną w wyniku piątkowego wybuchu na Słońcu dotarł wczoraj do Ziemi. Uderzenie okazało się stosunkowo słabe, mimo to nie obyło się bez zaburzeń ziemskiego pola magnetycznego. Obserwatorzy znajdujący się w okolicach północnego koła podbiegunowego mogli więc podziwiać piękne zorze polarne. Tym razem droga …

shadow

Miłośnicy słonecznych obserwacji w ciągu ostatnich kilku dni zdecydowanie nie mogli narzekać na nudę. Tym razem to nie rozbłyski, czy gwałtowne eksplozje, ale nieco inny przejaw wzrastającej aktywności naszej najbliższej gwiazdy przyciągnął uwagę astronomów. Ogromna ściana plazmy, dosyć szybko zmieniająca swój kształt, wznosi się w pobliżu południowo-wschodniego brzegu …